Relacja Jana Długosza o wierzeniach prapolskich

Relacja Jana Długosza o wierzeniach prapolskich

Słynna Kronika Jana Długosza to nie tylko historia i geografia Królestwa Polskiego, ale także pierwsze obszerne omówienie przedchrześcijańskich wierzeń Polaków[1]. Dzieło to jest jednym z najcenniejszych polskich źródeł historycznych. Spisane zostało jak na swoje czasy rzetelnie i starannie, jednak o czym należy bezwględnie pamiętać,  zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy, w tym zastosowanych metod badawczych.

Poniżej przedstawiamy fragmenty kroniki odwołujące się do wierzeń prapolskich oraz komentarze badaczy i autorów poruszających ten jakże ciekawy temat. Na … Więcej