Bóstwo Nyja w pierwszym traktacie o ortografii polskiej

Pierwszym formalnie świeckim źródłem odnoszącym się do imion bóstw jakie mieli czcić Polacy, a równocześnie nie będącym, tak jak teksty wcześniejsze, typowo kościelnym, jest traktat ortograficzny autorstwa Jakuba Parkoszowica z połowy XV wieku. Przyjmuje się, że napisano go około roku 1440. Do dziś przetrwały jedynie kopie traktatu z lat 1460–1470.

Jakub Parkoszowic zwany także Parkoszem lub Parkoszem z Żórawicy to językoznawca i gramatyk oraz profesor i rektor Akademii Krakowskiej. Zasłynął jako autor pierwszego w dziejach traktatu, w którym zaproponował … Więcej