Bogowie Polscy – ilustracje

W tym dziale zamieszczamy ilustracje, których powstanie w całości lub po części zostało zainspirowane przekazami prezentowanymi na stronach naszego projektu. Poniższe grafiki to współczesne wyobrażenia bóstw i postaci mitycznych odnotowanych w obrębie staropolskich wierzeń ludowych.

Przez kronikarzy i badaczy określane są one rozmaicie: polskimi, prapolskimi, staropolskimi, lechickimi, zachodniosłowiańskimi czy wreszcie bardziej ogólnie słowiańskimi. W razie pojawienia się nowych grafik galeria będzie aktualizowana w tym wpisie na blogu (pod tym adresem). Miło nam będzie jeśli poniższe prace przyczynią się do zainteresowania … Więcej

Bóstwa w Kronice Polaków Macieja z Miechowa

Kronika Macieja z Miechowa uznawana jest za jedno z ważniejszych źródeł odnoszących się do przedchrześcijańskich wierzeń Polaków. Napisana jest w duchu już niemal renesansowym i polemiczna względem tekstów wcześniejszych, a także dodająca zupełnie nowe informacje. Pod tym względem kronika Miechowity z pewnością warta jest większej uwagi.

Maciej z Miechowa zwany także Miechowitą (1457-1523) to jeden z najwybitniejszych polskich przedstawicieli wczesnego odrodzenia. Dzieła Miechowity (przede wszystkich z zakresu historii) czytano na dworach całej Europy, a jak na człowieka renesansu przystało nie … Więcej