Bogowie Polscy – ilustracje

W tym dziale zamieszczamy ilustracje, których powstanie w całości lub po części zostało zainspirowane przekazami prezentowanymi na stronach naszego projektu. Poniższe grafiki to współczesne wyobrażenia bóstw i postaci mitycznych odnotowanych w obrębie staropolskich wierzeń ludowych.

Przez kronikarzy i badaczy określane są one rozmaicie: polskimi, prapolskimi, staropolskimi, lechickimi, zachodniosłowiańskimi czy wreszcie bardziej ogólnie słowiańskimi. W razie pojawienia się nowych grafik galeria będzie aktualizowana w tym wpisie na blogu (pod tym adresem). Miło nam będzie jeśli poniższe prace przyczynią się do zainteresowania tematem. Zapraszamy!


Seria grafik autorstwa Kazimierza Perkowskiego wyobrażających bóstwa i istoty mityczne wzmiankowane w staropolskich tekstach źródłowych. Ilustracje wraz z towarzyszącą im dokumentacją tworzone są od roku 2011.


Kolejne ilustracje serii już w mniejszym stopniu opierają się o źródła staropolskie, a w większym zakresie zainspirowane są polskimi wierzeniami ludowymi  XIX i XX wieku.