Bóstwa Polaków w źródłach z lat 1414-1450

Bóstwa Polaków czyli Idola polonorum w źródłach kościelnych z lat 1414-1450

W dzisiejszym wpisie prezentujemy staropolskie źródła kościelne z lat 1414-1450, a więc późniejsze od Postylli Koźmińczyka (napisanej w latach 1405-1412), a równocześnie wcześniejsze względem Kroniki Jana Długosza. Jak można zauważyć liczba tekstów „przeddługoszowych” jest pokaźna i mimo stosunkowo skromnej zawartości pozostaje wartościowym materiałem do dalszych badań.

Warto zauważyć, iż za wyjątkiem statutów Mikołaja z Pyzdr przedstawione poniżej teksty nie odnotowywują bóstwa o imieniu Nija bądź Nyja (z powodu błędu … Więcej

Postylla Koźmińczyka i bóstwa Polaków

Postylla Łukasza z Wielkiego Koźmina (fragmenty i komentarze)

Postylla Koźmińczyka to pierwsze znane źródło historyczne, w którym wymienione zostają imiona bogów/istot mitycznych czczonych niegdyś w Polsce. Co ważne ich imiona pojawiają się tu w kontekście żywych obrzędów ludowych, równocześnie autor powołuje się na nieznane nam wcześniejsze „kroniki Polaków”.

Herb Koźmina Wielkopolskiego

Fragmenty Postylli przedstawiamy poniżej. Jest to kazanie na Zielone Świątki, którego tekst powstał w latach 1405-1412 [1], a więc jeszcze w czasach bitwy pod Grunwaldem. To właśnie z Postylli … Więcej