Bóstwa Polaków w źródłach z lat 1414-1450

Bóstwa Polaków czyli Idola polonorum w źródłach kościelnych z lat 1414-1450

W dzisiejszym wpisie prezentujemy staropolskie źródła kościelne z lat 1414-1450, a więc późniejsze od Postylli Koźmińczyka (napisanej ok. 1405 – 1412), a równocześnie wcześniejsze względem Kroniki Jana Długosza. Jak można zauważyć liczba tekstów „przeddługoszowych” jest pokaźna i mimo stosunkowo skromnej zawartości pozostaje wartościowym materiałem do dalszych badań.

Warto zauważyć, iż za wyjątkiem statutów Mikołaja z Pyzdr, z powodu błędu kopisty przedstawione poniżej teksty nie odnotowywują bóstwa o imieniu NijaWięcej

Postylla Koźmińczyka

Postylla Łukasza z Wielkiego Koźmina (fragmenty)

Postylla Koźmińczyka to pierwsze znane źródło historyczne, w którym wymienione zostają imiona bogów czczonych niegdyś w Polsce. Fragmenty Postylli przedstawiamy poniżej. Jest to kazanie na Zielone Świątki, którego tekst powstał w latach 1405-1412 [1], a więc jeszcze w czasach bitwy pod Grunwaldem.

Herb Koźmina Wielkopolskiego

Co interesujące autor powołuje się na nieznane wcześniejsze „kroniki Polaków”, a imiona bogów prapolskich padają tu w kontekście nadal żywych obrzędów ludowych. Tekst ten odkryto ponownie dopiero w 1979 … Więcej

Relacja Jana Długosza o wierzeniach prapolskich

Relacja Jana Długosza o wierzeniach prapolskich

Słynna Kronika Jana Długosza to nie tylko historia i geografia Królestwa Polskiego, ale także pierwsze obszerne omówienie przedchrześcijańskich wierzeń Polaków[1]. Dzieło to jest jednym z najcenniejszych polskich źródeł historycznych. Spisane zostało jak na swoje czasy rzetelnie i starannie, jednak o czym należy bezwględnie pamiętać,  zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy, w tym zastosowanych metod badawczych.

Poniżej przedstawiamy fragmenty kroniki odwołujące się do wierzeń prapolskich oraz komentarze badaczy i autorów poruszających ten jakże ciekawy temat. Na … Więcej